ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο τρόπος υπολογισμού του λογαριασμού της ΔΕΗ άλλαξε από 01/01/2018. Πλέον το κέρδος από την καταχώριση 1000 kWh στο δίμηνο είναι 9 ευρώ, για κατανάλωση >= 2001 kWh το τετράμηνο. Για μικρότερες καταναλώσεις ΔΕΝ συμφέρει πλέον η καταχώριση.

Στόχος: Η μείωση του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα ,αν καταχωρίζουμε μόνοι μας κάθε πρώτο δίμηνο, την κατανάλωσή μας στην ΔΕΔΔΗΕ;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ και θα το πετύχουμε αυτό κερδίζοντας την ΔΕΗ στο ίδιο της το γήπεδο. Χρησιμοποιώντας την γνώση μας για τα τρομερά "κλιμάκια" ,κατανοώντας την έννοια της αναγωγής , βρίσκοντας το κόστος μιας κιλοβατώρας και με λίγα μαθηματικά.

Τα 4 κλιμάκια της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ έχει τα ακόλουθα 4 “κλιμάκια” : 1)εως 1.600 kWh, 2)1.601-2.000kWh , 3)2.001 – 3.000kWh & 4)άνω των 3.000 kWh. Όλα αφορούν καταναλώσεις 4μήνου. Ο τρόπος υπολογισμού της τελικής αξίας είναι ο εξής: ας πούμε ότι έχουμε καταναλώσει 2.200 kWh το προηγούμενο τετράμηνο. Η ΔΕΗ θα μας χρεώσει ΌΛΕΣ τις kWh με την τιμή του 3ου κλιμακίου! Δηλαδή δεν θα πληρώσουμε τις πρώτες 1.600 kWh με την μειωμένη τιμή του 1ου κλιμακίου, τις επόμενες 400 kWh με την μειωμένη τιμή του 2ου κλιμακίου κ.ο.κ. , αλλά και τις 2.200 kWh θα τις χρεωθούμε με την τσιμπημένη τιμή του τρίτου κλιμακίου.

Η έννοια της αναγωγής.

Η ΔΕΗ αναφέρει σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της αξίας ρεύματος:

η χρέωση της κατανάλωσης και το ποσό του παγίου υπολογίζονται πάντα αναλογικά με την εφαρμογή ενός συντελεστή αναγωγής ημερών (αριθμός ημερών κατανάλωσης για τις οποίες εκδόθηκε ο λογαριασμός/120). Έτσι, ο τρόπος τιμολόγησης παραμένει σταθερός, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος για τον οποίο εκδόθηκε ο λογαριασμός.

Για να το καταλάβουμε ας υποθέσουμε ότι στο δίμηνο(60 ημέρες), η κατανάλωσή μας είναι 1050 kWh. Με την τιμή ποιου κλιμακίου από τα τέσσερα θα μας χρεώσει ΌΛΕΣ μας τις kWh; Κάποιος θα έλεγε με το πρώτο (έως 1600 kWh). Λάθος. Η ΔΕΗ σου λέει : 1050 kWh κατανάλωσες το δίμηνο => 2*1050 kWh = 2100 kWh ΘΑ μου κατανάλωνες στο τετράμηνο. Επομένως βρίσκεσαι στο 3ο κλιμάκιο(2.001 – 3.000kWh) και τις 1050 kWh που καταναλώσαμε θα μας τις χρεώσει με την τιμή του 3ου κλιμακίου.

Κόστος μιας κιλοβατώρας.

Και πόσο κόστίζει μια κιλοβατώρα σε αυτό το κλιμάκιο? Μπορείτε να δείτε αναλυτικά πόσο κοστίζει μια kWh ανάλογα με την συνολική μας κατανάλωση στην σελίδα μας, ο υπολογισμός της ΔΕΗ . Η τιμή του τριτου κλιμακίου είναι περίπου 0,22420€/kWh(τιμολόγια από 01/01/2017). Επομένως θα πληρώσουμε:1050kWh *0,22420€/kWh = 235.41€ για το δίμηνο αυτό.

Τώρα ας υποθέσουμε ότι το επόμενο δίμηνο καταναλώσαμε 810 kWh.Έρχεται ο υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και κάνει την καταμέτρηση τετραμήνου. Πόσα θα πληρώσουμε τώρα? Σου λέει η ΔΕΗ : 810 kWh κατανάλωσες τώρα, στο τετράμηνο θα κατανάλωνες 1610 kWh, επομένως θα μας χρεώσει με την τιμή του δεύτερου κλιμακίου(1.601-2.000kWh) = 0,18824€/kWh. Τελική τιμή: 810kWh*0,18824€/kWh => 152.47€

Για το τετράμηνο πληρώσαμε:235.41€+152.47€ = 387.88€. Άραγε πόσα θα πληρώναμε αν δεν κάναμε μόνοι μας την μέτρηση; 349.53€.

Μολίς χαρίσαμε στην ΔΕΗ 38.35€!!!

Υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσουμε την γνώση μας για τον τρόπο υπολογισμού της ΔΕΗ για να αντιστρέψουμε το αποτέλεσμα; ΥΠΑΡΧΕΙ. Αρκεί να έχουμε μια εικόνα της τετραμηνιάιας κατανάλωσής μας,(από τον περυσινό λογαριασμό της ίδιας περιόδου) και να ακολουθήσουμε πιστά τις 2 Αρχές του kantoliana.gr για τη σωστή χρήση της καταχώρισης διμήνου.

Οι 2 αρχές του kantoliana.gr για τη σωστή χρήση της καταχώρισης διμήνου.

Ας ξεκινήσουμε με τις υψηλές καταναλώσεις τετραμήνου, καθώς εδώ υπάρχει το περιθώριο για το μεγαλύτερο κέρδος.

Καταναλώσεις τετραμήνου > 2000kWh.

Αρχή #1 του kantoliana.gr: Στις τετραμηνιαίες καταναλώσεις > 2000kWh, θα δηλώνουμε στο δίμηνο, ΠΑΝΤΑ 1000 kWh ΑΚΡΙΒΩΣ.

Με άλλα λόγια τι κι αν έχουμε καταναλώσει το δίμηνο 1050 kWh ,τι κι αν έχουμε καταναλώσει 3050 kWh, εμείς θα δηλώσουμε 1000 kWh ΑΚΡΙΒΩΣ. Το 1000 είναι το μαγικό νούμερο που θα μας αποφέρει ΚΕΡΔΟΣ από 26-41€ το τετράμηνο, δηλαδή ετήσιο όφελος 78 - 123 € ! Τόσα χρηματα με μια απλή δήλωση.

Εξήγηση:Την πιο ακριβή μετάβαση κλιμακίου την έχουμε από το 2ο(0,18778€/kWh) στο 3ο(0,22420€/kWh) κλιμάκιο. Διαφορά 0.03642€/kWh.Αν δηλώσουμε 1000 kWh το δίμηνο => αναγωγή στο τετράμηνο 2000 kWh => 2o κλιμάκιο. Αν δηλώσουμε 2001 Kwh => 3o κλιμάκιο. Οπότε αν δηλώσουμε 1000kWh θα πληρώσουμε 1000kWh * 0.03642€/kWh = 36.42€ ΛΙΓΟΤΕΡΑ.

Η σκέψη που γεννιέται είναι:
-Ωραία. Εγώ κατανάλωσα το δίμηνο 1500 kWh. Σύμφωνα με όσα είπαμε δηλώνω 1000 kWh και πληρώνω λιγότερα 36.42€ σε αυτόν τον λογαριασμό. Οι 500 kWh όμως που περισσεύουν δεν θα επιβαρύνουν τον επόμενο εκκαθαριστικό , πιθανότατα αλλάζοντας μας κλιμάκιο ?

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει να εξετάσουμε την χειρότερη περίπτωση όπου με την Αρχή #1 του kantoliana.gr το δεύτερο δίμηνο πληρώνουμε με το 4ο κλιμάκιο(0,22926€/kWh) αλλά που ΔΕΝ θα το πληρώναμε αν δεν την ακολουθούσαμε. Και αυτή η περίπτωση είναι συνολική κατανάλωση τετραμήνου 3000kWh.

Έχουμε και λέμε: δηλώνουμε το πρώτο δίμηνο τις 1000kWh κέρδος =>36.42€.Στον επόμενο εκκαθαριστικό έχουμε 2000 kWh =>αναγωγή 4000 kWh => 4ο κλιμάκιο.Αν δεν ακολουθούσαμε την αρχή, θα πληρώναμε όλες τις kWh με την τιμή του 3ου κλιμακίου. Η διαφορά 3ου-4ου κλιμακίου είναι: 0.00506€/kWh. Επομένως για τις 2000kWh θα πληρώσουμε παραπάνω 2000 kWh * 0.00506€/kWh = 10.12€

Συνολικό κέρδος το τετράμηνο : 36.42€ - 10.12€ = 26.30€

Σε όλες τις ενδιάμεσες καταναλώσεις, δηλαδή από 2000 kWh- 3000 kWh το κέρδος μας κυμαίνεται από 26.30€ έως 36.42€

Συνολική κατανάλωση τετραμήνου >3000 kWh

Στην περίπτωση αυτή και ακολουθώντας την Αρχή #1 του kantoliana.gr έχουμε:Το πρώτο δίμηνο δηλώνουμε 1000 kWh. Η διαφορά του 4ου με το 2ο κλιμάκιο είναι 0.04148€/kWh. Οπότε επειδή η ΔΕΗ θα μας υποχρέωνε να πληρώσουμε ΟΛΕΣ τις kWh στην τιμή του 4ου κλιμακίου το κέρδος μας είναι:0.04148€/kWh * 1000 kWh = 41.48€. Το κέρδος αυτό είναι ανεξάρτητο από το ύψος της τελικής κατανάλωσης και είναι τα περισσότερα χρήματα που μπορούμε να κερδίσουμε ακολουθώντας την Αρχή #1 του kantoliana.gr.

Καταναλώσεις 4μήνου <=2000 kWh

Για να δούμε τώρα, αν μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα στα 2 χαμηλά κλιμάκια της ΔΕΗ.

Κατανάλωση τετραμήνου 1801 - 2000 kWh.

Αυτό το εύρος είναι το πιο επικίνδυνο.Σε αυτή την περίπτωση δηλώνουμε ΑΥΣΤΗΡΑ 1000kWh.Ότι άλλο και να δηλώσουμε, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χάσουμε χρήματα. Κέρδος = 0 .

Κατανάλωση τετραμήνου 1601 - 1800 kWh.

Σε αυτήν την περίπτωση δηλώνουμε 800kWh και το κέρδος μας είναι 8 ευρώ (800kWh*Διαφορά 1ου με 2ου κλιμακίου)

Κατανάλωση τετραμήνου <=1600 kWh.

Αρχή #2 του kantoliana.gr: Στις χαμηλές καταναλώσεις της ΔΕΗ , ΔΕΝ πρέπει να καταχωρίζουμε την ένδειξη στην ΔΕΔΔΗΕ.
Δεν υπάρχει καμιά πιθάνοτητα να κερδίσουμε χρήματα και πάρα πολλές να χάσουμε.

Συμπέρασμα

Αξιοποιώντας τις 2 Αρχές του kantoliana.gr μπορούμε να αποφύγουμε το ναρκοπέδιο της καταχώρισης ένδειξης. Για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία σκεφτείτε να αξιοποιήσετε το νυχτερινό ρεύμα.

Ακολουθεί πινακάκι με τα ευρήματα μας.
Τετραμηνιαία κατανάλωση Πόσες kWh δηλώνω το δίμηνο Κέρδος Τετραμήνου
0-1600kWh Μη καταχώριση 0€
1601-1800kWh 800kWh 8€
1801-2000kWh 1000kWh 0€
2001-3000kWh 1000kWh 26-36€
>3000kWh 1000kWh 41€