Τιμολόγια ΕΥΔΑΠ

Τιμολόγιο 1οκλιμάκιο 2οκλιμάκιο 3οκλιμάκιο 4οκλιμάκιο 5οκλιμάκιο Σύνολο Τιμήματος Πάγιο Τέλος Αποχέτευση
75%
ΦΠΑ επι τιμήματος
13%
ΦΠΑ επι υπολοίπων
24%
ΣΥΝΟΛΟ €/m3
m3 αξία
0,35€/m3
m3 αξία
0,64€/m3
m3 αξία
1,83€/m3
m3 αξία
2,56€/m3
m3 αξία
3,20€/m3
Γενικό Τιμολόγιο - Οικιακή χρήση 15.0 52.50€ 0,0 0,00€ 0,0 0,00€ 0,0 0,00€ 0,0 0,00€ 52.50€ 3.00€ 3,937.50€ 682.50€ 72.95€ 81,098.94€ 1.14€
Βιομηχανικά - Επαγγελματικά 2,490.00€ 2,490.00€ 3.00€ 1.87€ 0.32€ 116.88€ 12,209.49€ 0.17€
Δημόσια – Δημοτικά - ΝΠΔΔ 69.58€ 69.58€ 3.00€ 5,218.50€ 904.54€ 73.25€ 105,042.22€ 1.48€
Φιλανθρωπικά 16.33€ 16.33€ 3.00€ 1,224.75€ 212.29€ 72.29€ 30,392.22€ 0.43€
Ενίσχυση δικτύων Δήμων & Κοινοτήτων –Υδροδότηση Νήσων 34.65€ 34.65€ 3.00€ 0,00€ 450.45€ 72.00€ 56,010.00€ 0.79€
Εφοδιασμός Πλοίων 170.40€ 170.40€ 3.00€ 0,00€ 2,215.20€ 72.00€ 24,542.22€ 0.35€
Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις 781.71€ 781.71€ 3.00€ 0,00€ 10,162.23€ 72.00€ 85,681.16€ 1.21€
Αδϋίλιστο Νερό 12.81€ 12.81€ 3.00€ 0,00€ 166.53€ 72.00€ 25,434.00€ 0.36€